14
EYL
2015

Antimon madeni kullanımı için Kırgızistan’da ihale açılacak

antimon madeniTürkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 08.09.2015 tarih ve 1900 sayılı yazıda; Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden T.C. Dışişleri Bakanlığı’na iletilen bir notaya istinaden, Kırgızistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Ajansı tarafından 17 Eylül 2015 tarihinde Terek sahasında yer alan Antimon madeninin kullanım haklarına ilişkin bir ihale gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 EK:
Katılım Şartları