12
OCA
2016

ABD/Chicago Coverings 2016 Fuarı ihale teklif çağrısı

COVERİNGS-2016İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen 2023 Hedefinde Doğal Taş Güç Birliği UR-GE Projesi kapsamında, 16-21 Nisan 2016 tarihleri arasında ABD/Chicago’ya yönelik yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda “Coverings - Showcasing Tile + Stone Experience 2016” fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır.

Söz konusu etkinliğe ilişkin taslak program ve şartname ekte sunulmaktadır.

Program çerçevesinde ulaşım, konaklama ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin detaylı fiyat tekliflerinizin 22 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00’e kadar ekteki şartname hükümleri doğrultusunda ve kapalı teklif usulüyle Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Teklifler kapalı zarfa, zarfın ağzı firma tarafından mühürlenmiş ve “Coverings 2016 Fuarı İMİB UR-GE Heyeti” ibaresi yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Teklifler komisyon huzurunda açılarak değerlendirilecek olup, verilen tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgi için:

P. Canan ÇAĞLAYAN

Tel:0212 454 05 08
E-mail:canan.caglayan@immib.org.tr
EKLER: