17
MAY
2016

ABD Odak Ülke Anket Çalışması Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” toplantıları neticesinde ABD’nin, hedef ülkeler arasında en önceliklisi olarak, önümüzdeki iki yıllık dönemde “Odak Ülke” olarak nitelendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmekte olup, bu kapsamda ihracat politikası araçlarının ABD özelinde yoğunlaştırılarak, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik etkileşimin artırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, gerek ekonomik gücü gerekse ticaret hacmi ile dünya ekonomisine yön veren ülkelerden birisi olan ABD ile ülkemiz arasında, uzun yıllardır müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine rağmen, ekonomik ilişkilerimizin potansiyelinin altında kaldığı belirtilmekte, bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılım sağladığı yeni bir çalışma başlatıldığı bildirilmekte olup, bu çalışma sonucunda ortak bir “ABD Eylem Planı” hazırlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda bir anket çalışması yapılarak, ABD ile iş ilişkisi bulunan firmaların görüş ve değerlendirmelerinin toparlanmasının planlandığı ifade edilerek web adresleri aşağıda yer alan anketlerin ABD ile iş ilişkisi olan firmalarımız tarafından 27 Mayıs 2016 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Anket 1: (sadece ABD ile iş yapan Türk firmalar için)

Türk Firmaları için ABD Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi

Anket 2: (sadece Türkiye ile iş yapan Amerikan firmalar için)

Questionnaire for U.S. Companies’ Perceptions Towards Turkish Market