07
MAR
2016

7 MART 2016 – DÜNYA GAZETESİ EK

MADEN-DOĞAL TAŞTA SIKINTI VAR

2015 yılını yüksek ihracat kayıplarıyla kapatan madencilik sektörünü zorlu bir yıl daha bekliyor. Sektörün büyüme dinamiklerini oluşturan doğal taş üretim ve ihracatında büyük sıkıntılar yaşanıyor. İki yıl önce zirve yapan madencilik sektöründe işler pek iyi gitmiyor. Büyüme performansı yüksek oranda ihracata atılıyor. Sektörün en çok ihracat yaptığı Çin’in işçiliği projeleri ile birlikte yurt d ışı pazarlamada yavaşlaması, bu ülkeye yapılan maden ihracatını yüzde 22 oranında düşürdü;

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali KAHYAOĞLU madencilik sektörünün sürükleyicisi konumunda olan doğal A \ taş ve mermer sektöründe Çin pazannda süregelen daral- Jg -^L I “Devlet sektörün üzerindeki ma, 2016 yılının da hiç kolay geçmeyeceğinin sinyallerini ‘ —’ / bürokratik engelleri ve vergisel veriyor. Bilindiği gibi Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, yükleri kaldırarak sektörün önünü kara para aklandığı gerekçesiyle inşaat sektörünü sıkı açmalı, sektördeki firmalar da kontrol akına almış durumda. Öte yandan son iki yıldır katma değeri yüksek ürünler düşüş trendine olan ve sektör genelinde önmeli bir baskı üreterek, doğal zenginliklerimizi hak oluşturan dünya emtia fiyatlarının izleyeceği fiyat seyri de ettiği değerden dünya pazarlarına ihracat gelirleri açısından çok belirleyici olacak. sunmalılar. Zengin kaynaklan, Sektörü 2015 yıkıda ihracatta yaşamış olduğu gerile- doğrustratejiveyüksekkatma meyi telafi ederek tekrar yükselişe geçmesini ve üretimini değer ile dünya pazarlarına ihracata bağlı olarak artırmasını sağlamak üzere İstanbul ulaştırabüdiğimiz takdirde, Maden İhrcatçılan Birliği (İMİB) çatısı altında toplanan ihracatımızın önümüzdeki yıllarda sektör temsilcileri, bir dizi yeni çalışmalar başlatmış du- yeniden ve daha hısbbiçimde 2016’da… Büyüme yüzde a-j İhracat 1 milyar dolar Maden Doğal taşta sıkıntı var 2015 yılını yüksek ihracat kayıplarıyta kapatan madencilik sektörünü zorlu bir yıl daha bekliyor.

DUNYA GAZETESI EK