22
MAR
2016

22 MART 2016 – SÖZCÜ

MADENCİYİ TERÖR VURDU

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, (soldan ikinci) yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maden sektörünün sorunlarını anlattı. Madenciyi terör vurdu SON günlerde artan terör olaylan her sektörde olduğu gibi madenciliği de olumsuz etkiliyor. Antalya’da düzenlenen toplantıda açıklamalar yapan İstanbul Maden İhracatçılan Birliği (İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu, İzmir’de fuar yapacaklarını, ancak yabana firmaların gelmekten vazgeçtiğini söyledi Geçtiğimiz günlerde Çin’de düzenlenen fuarda konuştuklan yabana iş ortaklarının kendilerine, “Doğu’ya nasıl gideceğiz, Ankara’ya nasü gideceğiz” diye sorular yönelttiğini kaydeden Kahyaoğlu, “Haftaya mermer fuanmız var. Geçen sene kötü geçti. Masraflan sineye çektik. Bu Ift sene de terör yüzünden gelmek istemeyenler var, yine kötü geçebilir” diye konuşta BİRÇOK FİRMA BATACAK Sektörün zaten 2012 yılında çıkarılan Başbakanlık genelgesi nedeniyle birçok sorun yaşadığım ifade eden Kahyaoğlu, “2008’de bir yü kriz yaşadık ama şimdi 3 yüdır krizdeyiz. Sektör büyürken, ihracat artarken çok fazla yatırım yapüdı. Herkes yatırım yaparken borçlandı. Önümüzdeki süreçte çok fazla batacak firma olacak. Bunun yanında çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle maden sektörü zora girdi” diye konuştu. İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, (soldan ikinci) yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maden sektörünün sorunlarını anlattı. Madenciyi terör vurdu SON günlerde artan terör sene de terör yüzünden gel- olaylan her sektörde olduğu gi- mek istemeyenler var, yine bi madenciliği de olumsuz etki- kötü geçebilir” diye konuşta liyor. Antalya’da düzenlenen İl mmojm toplantıda açıklamalar yapan  İstanbul Maden İhracatçılan Sektörün zaten 2012 yılın- Birliği (İMİB) Başkam Ali Kahyaoğ- da çıkarılan Başbakanlık genelge- lu, İzmir’de fuar yapacaklarım, an- si nedeniyle birçok sorun yaşadı- cak yabana firmaların gelmekten ğını ifade eden Kahyaoğlu, vazgeçtiğini söyledi “2008’de bir yü kriz yaşadık ama Geçtiğimiz günlerde Çin’de düzen- şimdi 3 yüdır krizdeyiz. Sektör bülenen fuarda konuştuklan yabana yürken, ihracat artarken çok fazla iş ortaklarının kendilerine, “Doğu’ya yatırım yapüdı. Herkes yatırım yanaşıl gideceğiz, Ankara’ya nasü gi- parken borçlandı. Önümüzdeki deceğiz” diye sorular yönelttiğini süreçte çok fazla batacak firma kaydeden Kahyaoğlu, “Haftaya mer- olacak. Bunun yanında çıkarılan mer fuanmız var. Geçen sene kötü yasa ve yönetmeliklerle maden geçti. Masraflan sineye çektik. Bu sektörü zora girdi” diye konuştu.

SOZCU