02
NIS
2016

2 NİSAN 2016 – GÖZLEM GAZETESİ

HEDEFİN ALTI DOLDURULAMADI

Mevcut durumda 2023 için konulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefi tutmayacak. Çünkü bu hedefin altı doldurulmadı. Sektörlerden aynntılı görüş alınmadı. 2012 yılında çıkanlan ve maden izinlerini Başbakanlık’a bağlayan genelge sektörün elini kolunu bağlıyor. 2002 yılından bu yana devletin de desteğiyle yüzde 600’ler seviyesinde büyüyen madencilik sektörü, genelgenin ardından birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Üç yıldır krizdeyiz. İzinler verilmiyor veya çok geç veriliyor. Sektörün üzerine birbiri ardına, izin paralan, ruh- ( i f »M sat giderleri, ağaç kesim-dikim ücretleri gibi anlamsız birçok yük bindirildi. Yola diktiğimiz ve masrafını ödediğimiz elektrik direğinin gölgesine bile para ödüyoruz. Madencilik sektörü hiçbir yerden maddi destek, hibe alan bir sektör değil. Herkes kendi öz kaynaklan ile yatınm yapıyor. İhracat artarken yatınmlar da arttı. Herkes yatınm yaparken borçlandı. Çok fazla borçlu firma var. Önümüzdeki süreçte çok fazla batacak firma olacak. Tabloyla böyleyken, 2023 yılında konulan 23 milyar dolarlık maden ihracatı hedefine nasıl ulaşılacak.

GOZLEM GAZETESI