15
ŞUB
2016

15 ŞUBAT 2016 – DÜNYA

ÇİN’DEKİ DARALMA 2015′ TE İHRACATIN AZALMASINDA ETKİLİ OLDU

ALİKAHYAOĞLU İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Küresel ölçekte 2015’te ekonomiyi doğrudan etkileyen birçok gelişme yaşandı. Madencilik sektörü açısından da *kayıp yıl’ olarak geride bırakılan 2015, sektörün 2002’den itibaren devlet desteği ile sürdürülen ihracat artışını sekteye uğrattı. Söz konusu düşüşün altındaise birçok etken var. Ancak, sektörün ihracatını düşüren başlıca neden Çin Halk Cumhuriyeti. Geçen yıl, Çin pazarında görülen gerileme, 2014’te Çin’e yapılan 1.8 milyar dolarlık ihracatın, 2015’te yüzde 22 azalarak, 1.4 milyar dolar seviyesine düşmesine yol açtL Geçmiş yıllarda da sektörün başlıca ihracat pazarı olan Çin’in 2015’teki söz konusu ani değişimi madencilik sektörünü olumsuz yönde etkiledi öte yandan, metalik cevher fiyatlarındaki düşüş de 2015’in ihracat gelirlerinin eksilmesine neden oldu. Bahsi geçen sorunların etkisiyle, 2014’te 4.6 milyar dolarlık madencilik sektörü ihracatı, 2015 yılı sonunda değerde yaklaşık yüzde 16 gerileyerek, yaklaşık 4 milyar dolara, miktarda ise yüzde 5 gerileyerek, 20.1 milyon tona düştü. Ayrıca, 16 Haziran 2012’de çıkarılan maden ve orman izinlerinin Başbakanlık’tan alınmasını kapsayan Başbakanlık Genelgesi’nin sektör üzerinde olumsuz etkileri de 2015’te daha etkin bir şekilde hissedildi. Bu genelgenin çıkmasıyla birlikte özellikle doğal taş sektöründe sorunlar yaşanmaya başladı. Bu noktada, maddi ve bürokratik engeller oluşturan genelgenin uygulanmaya devam edilmesi halinde, sektörün daha da zor durumlara düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl ise sektörün performansını yine küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin etkilemesi öngörülüyor. Aynı zamanda, ihracatta yaşanan olumsuz gelişmeler, sektörün üretimini ve yeni yatırımlarım etkiliyor. Yatırım rakamları ise her bir alt sektöre göre değişkenlik gösteriyor. Mermer ve doğal taş üreticisi firmaların yatırım yapmaları gereken başlıca konu ise tasarım. Tasarıma ağırlık verilmesi, katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlayacak. Bu ürünlerin satışıyla birlikte ise Çin pazarındaki gerileme, 2015’te ihracatın azalmasında etkili oldu Türkiye mermer ve doğal taşının yurtdışındaki bilinirliğini ve ihracat gelirlerini artırabileceğini düşünüyoruz. Madencilikte Ar-Ge ve markalaşmaya ihtiyaç var Madencilik sektörü için şu anda ihtiyaç duyulanbaşhca unsur, sektöriçinbir madencilik politikasının geliştirilmesi. Madenciliğin bir devlet politikası olmasıyla birlike, yeni kurulacak bir Madencilik Bakanlığı bünyesinde hizmet verilmesi hem ülke hem de sektör için daha verimli olacak. Ayrıca, bürokratik engeller ve vergisel yüklerle sürekli kısıtlanan sektötün üzerinden, söz konusu engeller de kaldırılmalı. Diğer yandan, bireysel olarak işletilebilen madenlerde, kullanılan kaynakların bulunduğu ülkeye ait olması, kaynakların verimli ve ekonomik şekilde işletilmesini gerektiriyor. Kaynakların verimli kullanılmasının yanında, sektörde Ar-Ge’ye de yeterli zamanın ayrılarak markalanmanın önünün açılmasına ihtiyaç var. Kaynakların, planlama ve katma değer ile global pazarlara ulaştırabüdiği takdirde, sektör ihracatının gelecek yıllarda daha daartabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada, madencilik sektörünün 2015’te ihracatta yaşadığı gerilemeyi, bu yıl telafi ederek, yükselişe geçmesi ve üretimini ihracat odaklı artırması öncelikli hedefler arasında. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) bünyesinde, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bu amaçla çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar neticesinde ise doğal taş ihracatçısı üyelerin yenipazarlaragirişinikolaylaştıracak bir projeye imza atıyoruz. İMİB koordinasyonunda yürütülecek ‘2023 Hedefinde Doğal Taş Güç Birliği’ve ‘Doğal Taş Uygulama’ ile yeni kurulan mermer makineleri ve doğal taş elişçiliği projeleriyle sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmelerini sağlayacağız. Proje katılımcısı firmalara uygulanacak ihtiyaç analizleri sonrasında, firmalar ihtiyaçlarına göre eğitim programlarına alınacak. Eğitim programım tamamlayan firmaların dış pazar araştırması, fuarlar, sektörel ticaret heyeti ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacak. Üstelik, firmalar bunu yüzde 75 devlet desteği ile yapabilecekler. Ayrıca, pazarı büyütmek ve ihracatı artırmak için küresel ölçekte sektörümüzle ilişkili başlıca fuarlara, üyelerimizle birlikte milli katılım gerçekleştiriyoruz. Türkiye firmalarının doş pazarlarda bilinirliğinin artırılması amacıyla ikili iş görüşmelerinin ve teknik gezilerin gerçekleştirildiği heyetler düzenliyoruz. Sektör firmalarımıza tasarım ve inovasyonun yüksek katma değer ve marka algısındaki önemini anlatmak için de ‘tasarım yarışmaları’ düzenliyoruz.

dunya