08
EYL
2014

15 maden sahası için ihale açıldı

madenciEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 15 maden sahası için ihale açtı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, ruhsat sahaları arasında tampon bölge olarak ayrılan 13 adet saha, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında, madencilik yapılamayacak kadar küçük 2 adet saha 14 Ekim 2014 tarihinde saat 10.00’da ihale edilecek.

Sahalar için yapılacak başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 09.30 – 10.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Sahalar için yapılacak başvurular, teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, aşağıda örneği bulunan “Ruhsat/Sertifika İhale Müracaat Formu” ve ekleri büyük bir kapalı zarf içerisine konularak yapılacak. Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması veya ihaleye katılım olmaması halinde, bu sahalar yeniden ihale edilecek. Sahaların ihalesi; İhalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacak.