logo
Print
   

Doğal Taş Pazarlama Takımı Faaliyetleri

urgelogoyeni_400x160 ugur

Yurtdışı Faaliyeti – Hindistan Programı

UR-GE Doğal Taş Pazarlama Takımı Projesi kapsamında 12 doğal taş firmasının katılımı ile 27 Ocak- 3 Şubat 2015 tarihleri arasında Hindistan’a yurt dışı faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet kapsamında 29 Ocak-1 Şubat 2015  tarihleri arasında Hindistan’ın Jaipur kentinde düzenlenen “India Stonemart International Stone Exhibition” fuarına 156 m2 stant alanı ile katılım sağlanmış ve proje kapsamındaki doğal taş firmaları fuar süresi boyunca ürünleri sergilemiştir.

Söz konusu proje kapsamında bölgedeki en büyük fabrikaya sahip olan RK Marble firmasına ve firma bünyesindeki “Ninety Degree Stones” fabrikasına teknik gezi düzenlenmiş ve bu sayede firmalarımız Hindistan’daki doğal taş işleme yöntemlerini inceleme ve ayrıca fabrikadaki sistem ve işleyişi yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur.

Fuar ve teknik gezi etkinliklerinin yanı sıra faaliyetimizin hem teknik hem de sosyal açıdan firmalarımıza verimlilik katması amaçlanmış ve bu kapsamda Dünyanın 7 harikası arasında yer alan Babür İmparatorluğu’nun 6. Hükümdarı Şah Cihan tarafından Agra’da yaptırılan  Tac Mahal anıt mezarı da ziyaret edilmiştir.

Yurtdışı Faaliyeti-Çin Heyeti

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde; İşbirliği Kuruluşu statüsünde olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından doğal taş sektöründe ihracat yapan firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan “Doğal Taş Sektörü Pazarlama Takımı” projesinin ikinci yurt dışı faaliyeti 22 doğal taş firmasının katılımı ile Çin’de gerçekleştirilmiştir.  Proje kapsamında 8-11 Kasım 2014 tarihleri arasında Shuitou Doğal Taş Fuarı’na katılım sağlanmıştır.

Yurtdışı Faaliyeti – Brezilya Heyeti Programı

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde; İşbirliği Kuruluşu statüsünde olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nce doğal taş sektöründe ihracat yapan firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan “Doğal Taş Sektörü Pazarlama Takımı” projesinin ilk yurt dışı faaliyeti 10 doğal taş firmasının katılımı ile Brezilya’da gerçekleştirilmiştir. İMİB’in organizasyonu ile 17 Şubat 2014 tarihinde Sao Paulo’da alıcı firmalar ile Türk firmalar bir araya gelerek ikili iş görüşmelerinde bulunmuş ve 18-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Brezilya, Espirito Santo’da gerçekleşen 2014 Vitoria Doğal Taş Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca firmaların Brezilya doğal taş pazarını yakından tanıması amacıyla fabrika ve ocak gezileri düzenlenmiştir.

EĞİTİMLER

egitim2E-Ticarette Başarılı Süreç Yönetimi

 Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde İMİB tarafından yürütülen “Doğal Taş Pazarlama Takımı” Projesi kapsamında “ E-Ticarette Başarılı Süreç Yönetimi” konulu eğitim 20 firmanın katılımı ile 31 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Eğitimin amacı, katılımcılara e-ticaret modelinde ürün tedariği, depolama, lojistik, site yönetimi, envanter takip teknolojileri, iade yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi konularını öğretmek ve mevcut iş modellerini geliştirmelerini sağlamak ve bu sayede en doğru internet kaynaklarını verimli ve bütünleşik kullandırarak kendi ürünlerine ait hedef ve rakip pazar ülkeleri buldurmak ve bu araştırmayı düzenli yürütebilecek yetkinliği kazandırmaktır.

Pazarlama Karar Alanları ve Planlama

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde; İşbirliği Kuruluşu statüsünde olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nce doğal taş sektöründe ihracat yapan firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan “Doğal Taş Sektörü Pazarlama Takımı” projesinin ilk eğitimi olan “Pazarlama Karar Alanları ve Planlama” eğitimi 24-25 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Eğitim Salonu’nda, 8 firmanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Programın amacı; Doğal Taş sektöründe özellikle müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin satış yaklaşımıyla entegrasyonunu hedefleyerek, rekabet ortamında pazarlama faaliyetlerinin incelenmesini ve satış fonksiyonu ile arasındaki ilişki zincirinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Teknikleri

Proje kapsamında “Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Teknikleri” konulu ikinci eğitim 9-10 Ocak 2014 tarihlerinde 14 firmanın katılımı ile İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Eğitimin amacı, Doğal taş firması sahibi küme firmaların işletmelerinde ve ocaklarında verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanan teknik ve yöntemler konusunda katılımcıları bilgilendirmektir. Katılımcıların dağılımında ocak işletmecileri, ebatlama üzerine imalat yapanlar, bazalt imalatı ve mermer işleme gibi değişik konularda işletmeler olduğu için verimlilik ve maliyet yönetimi açısından tüm kurumsal kaynaklara değinilmiş ve katılımcılarda her eylemin stratejik açıdan fayda maliyetinin sorgulanması ve müşteri odaklı olarak verimliliğin arttırılarak maliyetin düşürülmesi yönünde bilinç oluşturulmaya gayret edilmiştir.

urge_egitimi_goseil

DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ PAZARLAMA TAKIMI BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI

calistay2Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde; İşbirliği Kuruluşu statüsünde olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nce doğal taş sektöründe ihracat yapan firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan “Doğal Taş Sektörü Pazarlama Takımı” projesinin başlangıç çalıştayı 22 Şubat 2013 Cuma günü, Dış Ticaret Kompleksi zemin katı 5 nolu salonda gerçekleşmiştir.

17 firmanın katıldığı çalıştay, saat 11.00 ile 16.30 saatleri arasında, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşmiştir. Öğleden önce, katılımcı firma, ICC danışmanlık firması ve maden şubesi yetkilileri kendilerinden ve firmalarından bahsetmişlerdir. ICC yetkilileri tarafından hazırlanmış olan doğal taş sektörü ve proje sunumu gerçekleştirilmiş ve proje süresince ve sonrasında hedeflenen değerler katılımcılara aktarılmıştır.
calistayProjenin ilk ayağı olan firma ihtiyaç analizini gerçekleştirecek olan ICC firması, analizin sağlıklı gerçekleşebilmesi için firmalardan beklentilerini belirtmiş, gerekli anketin sağlıklı doldurulması gerektiğinden bahsetmiştir. Ayrıca, analiz projesinin en önemli kısmının firmaları yerinde ziyaret etmek olacağını firmalara aktarmışlardır.

Öğle yemeğinin zemin kat sanat galerisinde yenmesinin ardından gerçekleşen oturumda, doğal taş sektörünün fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yanları firmaların katılımıyla enteraktif bir şekilde tartışılmış ve yazıya dökülmüştür. Projenin en önemli ayaklarından olacak olan ticaret heyetleri ve fuar ziyaretleri ile alakalı olarak firmalarla fikir alışverişinde bulunulmuştur. Program 16.30’da sona ermiştir.