logo
Print
   

Doğal Taş Makine ve Ekipmanları Kümelenme Projesi

            Eğitim Konusu: Türk Mermer İşleme Makinaları ve Sarf Malzemeleri Sektörleri İçin  İhracat Stratejileri

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde yürütülen “Doğal Taş Makine ve Ekipmanları Kümelenme Projesi (16.UR-GE.033)” kapsamında, “Türk Mermer İşleme Makinaları ve Sarf Malzemeleri Sektörleri İçin İhracat Stratejileri” konulu eğitim 19 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup eğitim sırasında mermer makine ve sarf malzemeleri dünya pazarı büyüklüğü ve sektördeki başlıca ülkelerin pazar payları, mermer makinaları ve sarf malzemeleri sektöründe güçlü ve zayıf yanlar ve  ticari heyetlerde tanıtım, pazarlama ve satış stratejilerinin nasıl olması gerektiği konuları işlenmiştir.

egitim ozeti (3)